Kwaliteit

Het laboratorium voert een overkoepelend geïntegreerd kwaliteitsbeleid. Het kwaliteitssysteem berust enerzijds op een kwaliteitshandboek dat geldig is voor de verschillende diensten van het laboratorium klinische biologie en het laboratorium Medisch Begeleide Voortplanting, anderzijds op onderliggende dienstspecifieke procedures. Deze laboratoria zijn ISO 15189 geaccrediteerd.