Wetenschappelijk onderzoek

Het wetenschappelijke onderzoek dat door het multidisciplinaire neuro-oncologische team van het UZ Brussel beoogt het vinden van betere behandelingen voor patienten die een herval kennen van hun tumor na een standaardbehandeling met heelkunde, radiotherapie en chemotherapie.

In prospectieve klinische studies werd in het verleden onderzoek verricht naar het nut van behandeling met nieuwe medicijnen.

Het resultaat van deze klinische en translationele studies werd gepubliceerd in de medische vaklitteratuur.

Momenteel spitst het onderzoek zich toe op de toepassing van immunotherapie voor behandeling van patiënten met een herval van een glioblastoom. Meer informatie naar de lopende onderzoeksprotocols kan worden bekomen bij de onderzoekers (02 477 60 40) en is beschikbaar op de website van Clinicaltrials.gov.