Studie met lichaamsmateriaal

Een studie met menselijk lichaamsmateriaal omvat het doneren, wegnemen, verkrijgen, testen, bewerken, preserveren, bewaren, distribueren en gebruiken van menselijk lichaamsmateriaal in het kader van wetenschappelijk onderzoek

Onder menselijk lichaamsmateriaal wordt verstaan elk biologisch lichaamsmateriaal met inbegrip van: 

 • Menselijke weefsels en cellen
 • Gameten
 • Embryo’s
 • Foetussen
 • Evenals de substanties die hieruit worden onttrokken, welke ook hun graad van bewerking is

Uitgesloten van deze verplichting zijn studies op: 

 • Haren
 • Lichaamshaar
 • Nagels
 • Urine
 • Moedermelk
 • Stoelgang
 • Tranen
 • Zweet

Er moet een advies ingewonnen worden bij de Commissie Medische Ethiek, behalve als de donatie en de handelingen worden verricht met een louter diagnostisch oogmerk ten behoeve van de persoon bij wie het lichaamsmateriaal is weggenomen, en voor zover dit lichaamsmateriaal niet bestemd is voor een ander gebruik. Het menselijk lichaamsmateriaal bestemd voor gebruik in wetenschappelijk onderzoek moet worden beheerd in een biobank.

< Terug