Studie met lichaamsmateriaal

Een studie met menselijk lichaamsmateriaal omvat het doneren, wegnemen, verkrijgen, testen, coderen, bewerken, bewaren, distribueren en gebruiken van menselijk lichaamsmateriaal in het kader van wetenschappelijk onderzoek

Onder menselijk lichaamsmateriaal wordt verstaan elk biologisch lichaamsmateriaal met inbegrip van: 

 • Organen
 • Weefsels en cellen
 • Gameten
 • Embryo’s
 • Foetussen
 • Lichaamshaar
 • Nagels
 • Urine
 • Bloed
 • Tanden
 • Moedermelk
 • Stoelgang
 • Tranen
 • Zweet
 • Evenals alle substanties die hieruit worden ontrokken, welke ook hun graad van bewerking is

In België kan menselijk lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek enkel worden verkregen door een Biobank erkend door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. De Biobank registreert en codeert het menselijk lichaamsmateriaal en stelt het ter beschikking voor studies die een positief advies hebben ingewonnen bij een Commissie Medische Ethiek.

< Terug