Studie met lichaamsmateriaal

Een studie met menselijk lichaamsmateriaal omvat het doneren, wegnemen, verkrijgen, testen, coderen, bewerken, bewaren, distribueren en gebruiken van menselijk lichaamsmateriaal in het kader van wetenschappelijk onderzoek

Onder menselijk lichaamsmateriaal wordt verstaan elk biologisch lichaamsmateriaal met inbegrip van: 

 • Organen
 • Weefsels en cellen
 • Gameten
 • Embryo’s
 • Foetussen
 • Lichaamshaar
 • Nagels
 • Urine
 • Bloed
 • Tanden
 • Moedermelk
 • Stoelgang
 • Tranen
 • Zweet
 • Evenals alle substanties die hieruit worden ontrokken, welke ook hun graad van bewerking is

Biobank

In België kan menselijk lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek enkel worden verkregen door een Biobank erkend door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. De Biobank registreert en codeert het menselijk lichaamsmateriaal en stelt het ter beschikking voor studies die een positief advies hebben ingewonnen bij een Commissie Medische Ethiek. Klinische studies met geneesmiddelen, goedgekeurd door het FAGG (EudraCT studies), hoeven het menselijk lichaamsmateriala verzameld binnen de klinische studie niet te registreren bij een erkende biobank. 

In dit kader werd de Centrale Biobank opgericht om wetenschappelijk onderzoek in het UZ Brussel, de Vrije Universiteit Brussel en voor externe partners te faciliteren. 

Meer informatie 

Indien u meer informatie wenst of een aanvraag wenst in te dienen, kan u contact opnemen via e-mail: biobank@uzbrussel.be

< Terug