Aanmelden op Spoed

Bij binnenkomst op de Spoedgevallendienst wordt u eerst door een administratief medewerker ingeschreven. Dit is noodzakelijk om als patiënt binnen het UZ Brussel geregistreerd te worden. Dankzij een uniek patiëntnummer kunnen wij er voor zorgen dat alle onderzoeken, uitslagen en behandelingen op de juiste wijze worden verwerkt.

Wat brengt u mee?

Voor correcte en vlotte inschrijving vragen wij u de volgende gegevens bij de hand te houden:

  • Legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart)
  • ISI+kaart (kinderen)
  • Gegevens huisarts
  • EZV-kaart (buitenlandse patiënten)
  • Eventueel verwijsbrief huisarts/ander ziekenhuis
  • In te vullen attesten, …

We vragen u om zich slechts door één persoon te laten begeleiden. Andere personen kunnen wachten in de wachtzaal.

Aanmelden op de Spoedgevallendienst UZ Brussel