Parkeren nabij Spoed

Alle parkingfaciliteiten op de ziekenhuiscampus zijn betalend. Voor de Spoedgevallendienst kan u kort gebruikmaken van de Kiss & Ride-parking. Houd er echter rekening mee dat deze parking dienst doet als Kiss & Ride-zone en niet bestemd is voor langer parkeren. Het tarief voor deze parking bedraagt €2,40 per begonnen 30 minuten. U kan dus beter gebruikmaken van Parking 1 als u in de mogelijkheid bent om uw wagen te verplaatsen.