Nog vragen na spoedbehandeling?

 • Informatie over uw behandeling en resultaten van onderzoeken

  Verpleegkundige Kwaliteitscontrole:
 • Attesten opvragen of doorsturen

  Administratie Spoedgevallendienst:
 • Verloren voorwerpen

  Onthaalbalie Spoedgevallendienst:
 • Facturen

  Facturatiedienst:
 • Klachten

  Ombudsdienst
 • Opvragen van medisch dossier

  Uw zorgverlener houdt van u een dossier bij. Dat dossier bewaart hij op een veilige plaats. U kan de zorgverlener vragen om aan het dossier bepaalde documenten toe te voegen (bv. een wetenschappelijk artikel over uw ziekte).

  Verandert u van zorgverlener? Dan kan u vragen om uw patiëntendossier over te dragen.

  U mag het dossier altijd inkijken en er een afschrift van vragen. Dit kan op twee manieren:
 1. Digitale aanvraag via het UZ Brussel-patiëntenportaal (snelste manier, gratis)
 2. Papieren aanvraag met bezorging via aangetekende zending (kost voor print of CD-rom)
 • Andere vragen voor de Spoedgevallendienst

  Secretariaat diensthoofd: