Kinderen op Spoed

De Spoedgevallendienst van het UZ Brussel beschikt over een pediatrische afdeling (Pediatric Care of PC). Die bestaat uit onderzoekskamers en reanimatiezalen die speciaal zijn ingericht om op een kindvriendelijke manier de beste opvang en verzorging te kunnen verlenen.

Er is ook een afzonderlijke en aangepaste wachtzaal en voorzieningen voor baby's (met verzorgingstafels) en jonge kinderen.

Triage

Net zoals bij de volwassenen worden de kinderen eerst kort ondervraagd en/of onderzocht door de triage-arts die de graad van urgentie bepaalt. Naar gelang de aanmeldingsklacht kan het gebeuren dat naast de kinderarts ook artsen van andere medische disciplines betrokken worden bij de behandeling van pediatrische patiënten (vb. chirurg of urgentiearts). Het doel van de triage is:

  • Doorlooptijden verkorten
  • De patiëntenflow kanaliseren
  • De patiënt en zijn begeleider informeren over de wachttijden

Kinderen die doorverwezen worden door hun huisarts of kinderarts krijgen prioriteit.

Lees verder onder de foto's.

Kinderen op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel - Pediatric Care