Onderzoeken en behandelingen op Spoed

Onderzoeken

Uw klachten bepalen welke onderzoeken de Spoedgevallendienst uitvoert:

  • ECG (hartfilmpje)
  • Bloedafname
  • Medische beeldvorming (radiografie, CT-scan, echografie, MRI)

Onderzoeken nemen heel wat tijd in beslag, zeker wanneer er een bloedafname is gebeurd. Het duurt geruime tijd voor alle bloedresultaten bekend zijn. Soms vraagt de spoedarts advies aan een orgaanspecialist, zoals een internist of een neuroloog. U houdt er dus best rekening mee dat u wel een paar uur op de spoedafdeling moeten blijven. Uiteraard doen alle artsen en verpleegkundigen er alles aan om uw verblijf zo kort en zo aangenaam mogelijk te maken.

Lees verder onder de foto.

Patiënt wacht na een onderzoek op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel

Behandelingen

Het hangt af van de klachten en de uitslagen van de onderzoeken welke behandeling nodig is. De spoedarts zal dit altijd met u bespreken. In overleg met andere medisch specialisten kan ook worden besloten om u op te nemen voor een operatie of voor verder onderzoek of behandeling.