Vaststelling urgentiegraad

Triage

Alle patiënten op de Spoedgevallendienst worden eerst onderzocht door een team van een spoedarts en een verpleegkundige. Na een korte bevraging en onderzoek wordt de ernst van de situatie (de urgentiegraad) bepaald, ook wel triage genoemd. 

De triage heeft een geruststellend en kalmerend effect omdat er van bij het eerste contact aandacht is voor pijn, angst, het directe en het verdere verloop van de behandeling, de prognose en het beleid.

Wachttijden in functie van de urgentie

Op basis van de triage krijgt elke patiënt een urgentiekleur en wordt hij geïnformeerd over de voorziene wachttijden. Deze wachttijden zijn streeftijden. De kleur geeft aan hoe snel de arts u zal proberen te onderzoeken en te behandelen. Patiënten met ernstige klachten krijgen voorrang.
 

Blauw: Niet dringend >>> 240 minuten
Groen: Weinig dringend >>> 120 minuten
Geel: Dringend - niet levensbedreigend >>> 60 minuten
Oranje: Zeer dringend - niet levensbedreigend >>> 10 minuten
Rood: Levensbedreigend >>> 0 minuten 

 

Wanneer een kind en een volwassene dezelfde kleurcode hebben, dan helpt de Spoedgevallendienst eerst het kind. Hebben twee patiënten dezelfde kleurcode? Dan heeft de patiënt die zich als eerste aanmeldde voorrang.