Bezoekregeling

Bezoekuren: van 14 tot 15 uur en van 18 tot 19 uur

Omdat rust voor onze patiënten essentieel is, vragen wij om het bezoek te beperken tot de naaste familie en eventueel vrienden. U kan met maximaal drie personen tegelijk op de kamer komen. Indien u met meer personen bent, vragen we om af te wisselen. Het is uiteraard belangrijk om ook de privacy van de andere patiënten en bezoekers te respecteren.


Kinderen meenemen op bezoek: een dag op voorhand melden

Kinderen mogen op bezoek komen indien er vooraf de nodige afspraken gemaakt worden. We geven graag een aangepaste uitleg en zorgen voor psychologische begeleiding om het bezoek en de verwerking bij de kinderen achteraf zo vlot mogelijk te laten verlopen. Daarom weten we graag een dag op voorhand of er kinderen op bezoek komen.


Afspraak met behandelende intensivist

Tijdens het middagbezoek is de behandelende intensivist aanwezig op de afdeling en zal hij/zij u te woord staan. U kan ook altijd telefonisch een afspraak maken, de verpleegkundige zal deze voor u regelen.


Telefonisch contact houden met de afdeling

U mag dag en nacht naar de afdeling bellen om te informeren naar de toestand van uw familielid. De verantwoordelijke verpleegkundige zal u graag uitleg geven. Om praktische redenen vragen wij u een contactpersoon aan te duiden in de familie, deze persoon neemt contact op met de afdeling en geeft de informatie door aan de rest van de familie.


Psychologische of morele begeleiding

Een eerste bezoek op de dienst Intensieve Geneeskunde kan nogal confronterend zijn. Vanwege het geluid van de apparatuur, al de slangetjes, de verbanden, de drukte. Schrik niet als er alarmsignalen afgaan. Deze alarmsignalen zijn vaak waarschuwingen of herinneringen, ze betekenen niet noodzakelijk dat er iets fout loopt of dat u iets verkeerd doet.

Omdat wij beseffen dat de opname van een familielid soms moeilijk te verwerken is, bieden wij u de mogelijkheid om beroep te doen op een psychologe, een pastor of een moreel consulente. U kan via de verpleegkundigen een afspraak met hen maken.


Geen bloemen of planten

Bloemen of planten zijn om hygiënische redenen verboden op de afdeling Intensieve Geneeskunde. 


Mobiele telefoon uitschakelen

Ook uw mobiele telefoon schakelt u volledig uit om de werking van de elektronische apparatuur niet te verstoren.