Bezoekregeling

Bezoekuren

Een verpleegkundige van de dienst PIOEN houdt contact met de familie en bespreekt, na multidisciplinair overleg tussen de betrokken zorgverleners, de afspraken rond bezoek.


Telefonisch contact houden met de afdeling

U mag dag en nacht naar de afdeling bellen om te informeren naar de toestand van uw familielid. De verantwoordelijke verpleegkundige zal u graag uitleg geven. Om praktische redenen vragen wij u een contactpersoon aan te duiden in de familie, deze persoon neemt contact op met de afdeling en geeft de informatie door aan de rest van de familie.


Psychologische of morele begeleiding

Een eerste bezoek op de dienst Intensieve Geneeskunde kan nogal confronterend zijn. Vanwege het geluid van de apparatuur, al de slangetjes, de verbanden, de drukte. Schrik niet als er alarmsignalen afgaan. Deze alarmsignalen zijn vaak waarschuwingen of herinneringen, ze betekenen niet noodzakelijk dat er iets fout loopt of dat u iets verkeerd doet.

Omdat wij beseffen dat de opname van een familielid soms moeilijk te verwerken is, bieden wij u de mogelijkheid om beroep te doen op een psychologe, een pastor of een moreel consulente. U kan via de verpleegkundigen een afspraak met hen maken.


Geen bloemen of planten

Bloemen of planten zijn om hygiënische redenen verboden op de afdeling Intensieve Geneeskunde. 


Mobiele telefoon uitschakelen

Ook uw mobiele telefoon schakelt u volledig uit om de werking van de elektronische apparatuur niet te verstoren.