Gespecialiseerd en multidisciplinair

Alle artsen van Intensieve Geneeskunde van het UZ Brussel hebben naast een basisopleiding als arts in de inwendige geneeskunde, cardiologie, pneumologie, kinderziekten, heelkunde of anesthesie een bijkomende speciale opleiding ‘Intensieve Geneeskunde’ gevolgd en beschikken veelal over nog extra expertisedomeinen zoals:

 • Comazorg
 • Hersendood en orgaandonatie
 • Intoxicatie
 • Beademing
 • Voeding
 • Infectiepreventie
 • Dialyse
 • Verhoogde buikdrukken
 • Hartbewaking
 • Spoedeisende hulp
 • Ziekenhuishygiëne
 • ...

Bovendien kunnen ze bogen op jarenlange ervaring. De intensivisten worden ondersteund door een deskundig team van verpleegkundigen, zorgkundigen en paramedici, zoals kinesisten en diëtisten. 

De afdeling Intensieve Geneeskunde garandeert een optimale medische zorg door een intense samenwerking tussen verschillende disciplines:

Verder is er tweemaal per week een multidisciplinair overleg tussen artsen, verpleegkundigen, kinesisten, diëtisten en sociale dienst. De artsen van de afdeling Intensieve Geneeskunde nemen actief deel aan allerlei comités ter bevordering van de kwaliteit van de zorg: het ziekenhuishygiënecomité, de antibioticabeleidsgroep, het ethisch comité, het transfusiecomité, het nutritieteam, de commissie medische materialen, en het medisch farmaceutisch comité.