Modern en hoogtechnologisch

Doorheen de jaren is de Intensieve Geneeskunde in het UZ Brussel uitgegroeid tot een hoogtechnologische afdeling, met de modernste medische apparatuur:

  • De patiënten liggen 24 uur op 24 aan monitors. Hiermee worden onder andere hartslag, bloeddruk, ademhaling, zuurstofgehalte in het bloed en temperatuur continu gemeten. Deze apparatuur maakt het mogelijk snel en accuraat in te grijpen in geval van problemen.
  • De afdeling Intensieve Geneeskunde beschikt ook over de nieuwste minimaal invasieve toestellen om de hartfunctie nauwlettend op te volgen zodat de arts op de juiste manier en op het juiste moment de nodige medicatie en/of infuusvloeistoffen kan toedienen.
  • Bij patiënten met hartfalen kan speciale apparatuur worden aangesloten zoals een pacemaker een ballonpomp of zelfs een hart-long machine.
  • Bij patiënten met een zwaar hersentrauma kan het soms noodzakelijk zijn dat de hersendruk wordt gemeten via een speciaal daartoe aangebracht buisje. Naar analogie hiermee gebeurt soms ook een meting van de buikdruk op indicatie.
  • Patiënten kunnen ondersteund worden in hun ademhaling met zuurstoftoediening via een neusbril of masker. In sommige gevallen is mechanische beademing nodig via een buisje in de luchtpijp, en soms dient hierbij zelfs overgegaan te worden naar een kunstmatige coma.
  • Het UZ Brussel beschikt over een sterk uitgebouwde dialyse-eenheid. Wanneer nodig worden toestellen gebruikt die de werking van de nieren, het hart of de lever gedeeltelijk overnemen. Daarnaast beschikt de afdeling Intensieve Geneeskunde over een aantal moderne continue niervervangende therapietoestellen.
  • Patiënten kunnen ook nog extra ondersteuning krijgen in de vorm van sondevoeding of via een infuus.