Expertise

Op de afdeling Intensieve Geneeskunde worden kritisch zieke patiënten 24 uur per dag opgevolgd, ondersteund en behandeld door een speciaal daarvoor opgeleid medisch team van intensivisten met multidisciplinaire basisspecialismen.

Patiënten worden om verschillende redenen op een afdeling Intensieve Geneeskunde opgenomen. Na een zware operatie bijvoorbeeld worden ze eerst op Intensieve Geneeskunde verpleegd, tot ze voldoende gerecupereerd zijn om op een andere afdeling verder te herstellen. Maar ook na een zwaar ongeval of bij een acute levensbedreigende ziekte zoals een hartinfarct,  longontsteking of bloedvergiftiging kunnen patiënten op de afdeling Intensieve Geneeskunde terecht komen.

Kwaliteit en topzorg

Op de afdeling Intensieve Geneeskunde van UZ Brussel is kwaliteit en topzorg zeer belangrijk.  Met de nieuwste technieken en hoogtechnologische toestellen, maar ook met veel gedrevenheid en engagement stelt het team Intensieve Geneeskunde van UZ Brussel non-stop alles in het werk om de patiënten door een zeer ernstige, soms zelfs levensbedreigende, fase heen te helpen.  

Cardiac Care Unit (CCU)

Zijn de vitale functies van de patiënten niet meer bedreigd, maar zijn de patiënten toch nog niet stabiel genoeg voor een gewone afdeling, dan kunnen ze doorgestuurd worden naar de CCU-afdeling

Outreach Team

De intensivisten van Intensieve Geneeskunde kunnen via het 'Outreach Team' ook worden ingezet voor de opvang van acute problemen elders in het UZ Brussel.