Vroegtijdig ontslag

In functie van de gezondheidstoestand kunnen baby’s ook vroeger naar huis onder thuisbegeleiding van verpleegkundigen van de dienst Neonatologie.

Dit kan na akkoord van de neonatoloog en uitvoerig overleg met de ouders. Ouders zijn vrij om te beslissen of ze hun kindje vroeger mee naar huis nemen als ze zich daar goed bij voelen.

Vroegtijdig ontslag wordt toegepast met het oog op het vergemakkelijken van de ouder-kind relatie en vanuit de overtuiging dat kinderen het best thuishoren in hun natuurlijke omgeving, weg van de stress en het lawaai op een NICU of N* afdeling.