Eindverslag

Impact of non-HLA susceptibility alleles on the various asymptomatic stages of type 1 diabetes - Van de Casteele Marc

In dit project werden 25 non-HLA loci getest, die doorgaans geassocieerd worden met een lichte tot matige bijdrage tot het genetisch risico op de ontwikkeling van type 1 diabetes. De invloed van deze merkers op de snelheid van de ziekteprogressie werd nagegaan in een goed gekarakteriseerde populatie van autoantilichaam-positieve verwanten die uitvoerig opgevolgd werden door het Belgisch Diabetes Register (BDR, VUB).

We vonden uitgesproken ziektestadium-afhankelijke effecten voor genen ERBB3/IKZF4, CTSH, SLC30A8, en Nrp-1. Afwezigheid van risico allelelen voor ERBB3/IKZF4 vertraagde de progressie in enkelvoudig autoantilichaam-positieve vrouwen, wat samenviel met een mannelijk overwicht in het stadium van de meervoudige -en niet de enkelvoudige- autoantilichaam-positiviteit. De cathepsine-H CTSH locus (genotype CC) versnelde de antigen-verspreiding significant in combinatie met het HLA-haplotype DQ8+ (p=0.001). Neuropilin-1 (NRP-1) versnelde significant de progressie naar T1D (p=0.019), en tevens de progressie van ≥2 autoantilichamen naar type 1 diabetes. Dit laatste effect was duidelijkst in HLA-A*24 positieve verwanten (p=0.003).

Deze resultaten kunnen implicaties hebben voor de selectie en de behandeling van verwanten in toekomstige klinische interventie studies.

< Terug