Dossiervorming

Voor het Netwerk Cardiale Pathologie Brussel - Aalst bestaan er duidelijke afspraken tussen de verschillende secretariaten hoe de patiënteninformatiestromen worden geregeld voor urgente en electieve transfers, raadplegingen en hospitalisatie.

Verslagen

Verslagen van technische onderzoeken, raadpleging en hospitalisatie worden elektronisch verstuurd via kanalen die door het e-Healthplatform worden beveiligd. Het aanvragen van elektronische communicatie kan via medibridge@uzbrussel.be. Geef minimaal volgende gegevens door:

  • Uw volledig RIZIV-nummer
  • Uw voornaam & familienaam
  • Uw adres
  • Het gewenste elektronische formaat (bv. Health One, Medidoc…)
  • Eventueel de naam van het softwarepakket

Medische gegevens van patiënten na doorverwijzing

Het Artsen Medisch Informatie Systeem of kortweg 'AMIS' geeft aan (huis)artsen via het internet toegang tot de medische gegevens van patiënten die ze doorverwezen hebben. De gegevens worden verstuurd op een beveiligde wijze en zijn alleen toegankelijk voor geregistreerde (huis)artsen. Voor vragen, support kan u steeds terecht bij amis@uzbrussel.be.

De beveiligde toegang tot AMIS gebeurt met behulp van de elektronische identiteitskaart (eID) en een eID-kaartlezer.

Uitwisseling tussen de ziekenhuizen

Er bestaat de mogelijkheid om DICOM gegevens van de coronarografie gegevens zelf uit te wisselen tussen de ziekenhuizen binnen het netwerk via PACS on web.

< Terug