Multidisciplinaire richtlijnen voor diagnosestelling, behandeling, opvolging en revalidatie

Binnen het Netwerk Cardiale Pathologie Brussel - Aalst wordt zorg georganiseerd in zorgcircuits. Een zorgcircuit bepaalt voor een specifieke groep patiënten de:

  • Wetenschappelijke basis
  • Zorgorganisatie
  • Optimalisatie van de zorg
  • Samenwerking met de omliggende huisartsenkringen

Binnen het Netwerk cardiale pathologie Brussel - Aalst werden zorgcircuits uitgewerkt rond:

  • Acuut Coronair Syndroom
  • Pacemaker
  • Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD)
  • Ritmestoornissen
  • Hartfalen
  • Hartheelkunde

< Terug