Psychosociale begeleiding​

Patiënten en hun gezin hebben vaak heel wat praktische, financiële, materiële en administratieve vragen. Met al deze vragen kunnen ze terecht bij de sociaal werker van het Mucoviscidose Referentiecentrum. De sociaal werker zoekt samen met de patiënt naar oplossingen of geeft ondersteuning. Dit zorgt ervoor dat de patiënt en zijn familie minder stress ondervinden door administratieve problemen.