Coronarografie

Coronarografie

De coronarografie is het meest uitgevoerde onderzoek van de interventionele cardioloog. Het is een inwendig hartonderzoek dat de kransslagaders in beeld brengt om eventuele vernauwingen of afsluitingen op te sporen. Het is geen operatie of behandeling, maar een pijnloos onderzoek onder plaatselijke verdoving. Daarom wordt dit ook een minimale invasieve procedure genoemd.

Voor het onderzoek

 • Het onderzoek en de mogelijk verbonden risico’s worden op voorhand met u en uw familie besproken.
 • U moet nuchter zijn wanneer u wordt opgenomen.
 • Op de dag van het onderzoek wordt een bloedonderzoek uitgevoerd en een infuus geplaatst in uw arm.

Het onderzoek

 1. Het onderzoek gebeurt onder lokale verdoving. Uw pols of lies worden verdoofd.
   
 2. Via de pols of de lies schuift de cardioloog een aantal dunne buisjes, katheters, tot aan uw hart. De arts kan op elk moment kijken waar de katheter zich bevindt door met een mobiele röntgenarm over uw borstkas te bewegen. Het is ook met behulp van deze röntgenapparatuur dat hij beelden van de coronaire slagaders maakt.
   
 3. Dankzij deze opnames kan hij eventuele vernauwingen van de kransslagaders vaststellen, alsook mogelijke afwijkingen aan de hartkleppen ontdekken.
   
 4. Tijdens de procedure kan hij de vernauwingen van de slagaders dilateren en er een veertje in aanbrengen of, indien nodig, een aortakunstklep plaatsen.
   
 5. Afhankelijk van het tijdstip van het onderzoek mag u dezelfde dag of de dag nadien naar huis.

Na het onderzoek

 • Na het onderzoek wordt het buisje uit de slagader verwijderd en wordt een drukverband door de verpleegkundige aangelegd om nabloeding te vermijden.
 • Nadien moet u nog een paar uur platte bedrust behouden.

Brochure