Lage Anterior Resectie Syndroom (LARS)

Dit is een specifieke reeks klachten die kunnen optreden na behandeling van een tumor ter hoogte van de endeldarm.

De klachten zijn bij iedereen verschillend en kunnen variëren in de tijd. Om de klachten aan te pakken, is een individuele aanpak en opvolging door artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen noodzakelijk.

Mogelijke behandelingen