Uw recht op informatie over de aansprakelijkheid en verzekeringsstatus van zorgverleners

Volgens de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, heeft iedere patiënt het recht om van het ziekenhuis informatie te krijgen over de aard van de rechtsverhouding tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars (arts, verpleegkundige, vroedkundige, zorgkundige, apotheker, kinesitherapeut of andere zorgverstrekkers) die er werken.

De centrale aansprakelijkheid bij de naleving van de rechten van de patiënt door de beroepsbeoefenaar, ligt bij het ziekenhuis. Alle beroepsbeoefenaars, die handelen in opdracht van UZ Brussel, met uitzondering van de zelfstandige beroepsbeoefenaars, zijn verzekerd via de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van het ziekenhuis.

Als u meer informatie wenst over de individuele rechtsverhouding tussen het UZ Brussel en een bepaalde beroepsbeoefenaar of over de vergunnings- of registratiestatus van een beroepsbeoefenaar, kunt u contact opnemen met de Ombudsdienst van het UZ Brussel.