Afschrift patiëntendossier

Volgens de wet op de patiëntenrechten heeft u als patiënt recht op inzage in uw eigen medisch dossier.

Concreet betekent dit o.a.:

  • Direct inzagerecht bij de arts op de consultatie
  • Het recht om een afschrift te bekomen van het eigen patiëntendossier

Een afschrift opvragen van uw patiëntendossier, of een deel ervan, kan op twee manieren:

  1. Digitale aanvraag via het UZ Brussel patiëntenportaal (snelste manier, gratis)   
  2. Papieren aanvraag met bezorging via aangetekende zending (kost voor print of CD-Rom)