Onevenwichtige voeding

Onevenwichtige voeding leidt tot overgewicht en obesitas. Dat gaat gepaard met tal van bijkomende gezondheidsproblemen. Die beïnvloeden de kwaliteit van het leven en de levensverwachting zelf ongunstig. Overgewicht en obesitas zijn in onze westerse maatschappij één van de belangrijkste gezondheidsproblemen. In België heeft ongeveer 16% van de bevolking obesitas; overgewicht komt voor bij 32,7% van de mannen en 25% van de vrouwen. De percentages nemen toe met de leeftijd. Meer eten dan uw lichaam nodig heeft in combinatie met te weinig bewegen, creëert onevenwicht. De extra energie wordt opgeslagen onder de vorm van vetweefsel.

Meer informatie of hulp om evenwichtiger te eten?