Uw afspraak in het ziekenhuis voorbereiden

Praktisch

 • Kom niet te vroeg naar uw afspraak. Ongeveer 30 minuten op voorhand is prima.
 • U kan inloggen op 'My UZ Brussel', het patiëntenportaal van het ziekenhuis. Hier kan u aangeven dat u met een sms aan uw afspraak herinnerd wilt worden.
 • Zeg een afspraak altijd tijdig af. Dat betekent minstens 1 dag voor uw afspraak. Dat kan telefonisch, via het patiëntenportaal of via het webformulier dat u op deze website terugvindt.

Kostprijs

 • U kan op deze website een kostenraming raadplegen van een aantal basisbehandelingen.
 • U kan ook een kostenschatting vragen aan de dienst Facturatie

Communicatie met uw arts

Maak vooraf een lijstje

 • Schrijf uw symptomen of klachten op.
 • Noteer welke medicatie, vitaminen of voedingssupplementen u inneemt of breng deze medicatie mee naar de afspraak.
 • U kan dit 2 keer opschrijven. Zo kan u een exemplaar geven aan uw arts en zelf op uw exemplaar mee volgen.

Vertel alles

 • Wees eerlijk over uw medische klachten. Enkel zo kan uw dokter de juiste diagnose stellen. Een arts respecteert altijd uw privacy en medisch geheim.
 • Bespreekt u tijdens de afspraak resultaten die misschien ernstig zijn? Neem dan geen kinderen mee. Zo kan u open met uw arts praten.

Krijg een antwoord op uw vragen

 • Heeft u vooraf vragen? Noteer ze en neem het papier mee naar de afspraak.
 • Als de dokter u uitleg geeft, kan u kernwoorden opschrijven zodat u de informatie onthoudt.
 • U kan ook een partner of familielid meenemen. Met 2 onthoudt u meer dan alleen.
 • Vraag uw arts of u het gesprek mag opnemen zodat u het achteraf kan beluisteren. Doe dit niet zonder zijn toestemming om de vertrouwensrelatie niet te schaden.
 • Vertelt de arts iets dat u niet helemaal begrijpt? Vraag dan meer uitleg.

U beslist over uw behandeling

 • De arts is expert en zijn raad is essentieel. Maar het gaat over uw gezondheid, dus u beslist welke behandeling gevolgd zal worden.
 • Bespreek de voor- en nadelen van elke behandeling met uw arts.
 • Wijst het onderzoek niets uit, maar voelt u aan dat er iets  mis is? Vraag uw arts of een extra onderzoek mogelijk is.
 • Vraag uw arts wat u zelf kan doen. Soms kan een verandering in levensstijl sterk bijdragen aan uw genezing.
 • Twijfelt u? Dan kan u een tweede mening vragen aan een andere arts. Als u daarvoor kiest, zeg dat dan wel tegen uw behandelende arts.

< Terug