Gebruik van medische gegevens binnen het UZ Brussel

U vertrouwde de zorgverlening toe aan ons universitair ziekenhuis. Dit wil zeggen dat u kan rekenen op een kwaliteitsvolle zorgverstrekking gebaseerd op de meest recente medische kennis en met de aanwending van de meest moderne technologie. 

Medische gegevens

Om topgeneeskunde te kunnen blijven aanbieden en onze universitaire missie te kunnen blijven vervullen is het mogelijk dat uw medische gegevens onder geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm gebruikt worden voor kwaliteitsbewaking en wetenschappelijk onderzoek. 

  • Gegevens die gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek zijn nooit direct identificeerbaar (uw naam wordt niet vermeld, maar geanonimiseerd of vervangen door een code). 
  • Onze onderzoekers zijn gebonden aan strenge wettelijke regels om de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens te verzekeren. Er is steeds een goedkeuring nodig van de commissie medische ethiek en indien noodzakelijk een aftoetsing door de Data Governance Board van het UZ Brussel. 
  • Een finale controle gebeurt door de functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens (Data Protection Officer- DPO). Bij onze DPO kan u ook meer informatie vragen over dit gebruik van uw medische gegevens.

Lichaamsmateriaal

Komt u in het UZ Brussel voor een bloedafname of een andere ingreep waarbij er lichaamsmateriaal wordt afgenomen, dan kan het weggenomen lichaamsmateriaal dat geen nut meer heeft voor uw medische zorg worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. 

  • Voor ieder gebruik van overgebleven lichaamsmateriaal moet de commissie medische ethiek een goedkeuring geven en wordt de biobank van het UZ Brussel betrokken. 
  • De gegevens die gekoppeld zijn aan dit lichaamsmateriaal volgen dezelfde vertrouwelijkheids- en goedkeuringsprocedure als hierboven beschreven.

Bezwaar aantekenen

U kan bezwaar aantekenen tegen de het gebruik van uw medische gegevens of overgebleven lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek. Deze weigering heeft geen enkele impact op de zorg die u van ons ontvangt.

Wij wensen u een aangenaam verblijf en een goed herstel toe.
 

Prof. dr. Jan Schots   Dr. Luc Maes
Hoofdarts         Data Protection Officer - DPO
  gegevensbescherming@uzbrussel.be