Menselijk lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek

Naast patiëntenzorg en opleiding, behoort wetenschappelijk onderzoek tot de kerntaken van het UZ Brussel. Het doel van dat wetenschappelijk onderzoek is de kennis over ziekte en gezondheid voortdurend te verbeteren, en nieuwe inzichten aan te reiken die uiteindelijk leiden tot nieuwe of betere therapieën voor de patiënt.

Menselijk lichaamsmateriaal dat overblijft na een diagnostisch onderzoek of ingreep (restmateriaal) en dat niet langer noodzakelijk is voor andere diagnostische onderzoeken, kan van onschatbare waarde zijn voor het wetenschappelijk onderzoek.

De Centrale Biobank van het UZ Brussel kan dit restmateriaal verzamelen, coderen, bewaren en ter beschikking stellen van wetenschappelijke onderzoeksprojecten, die een gunstig advies kregen van een ethische commissie.

Als u dit niet wenst, kunt u of uw wettelijke vertegenwoordiger dit gebruik weigeren. U kunt uw weigering op ieder ogenblik voorleggen aan een arts in het UZ Brussel. Indien u graag meer informatie wenst te ontvangen kan u contact opnemen met de Centrale Biobank (biobank@uzbrussel.be).