Patiëntenparticipatie

In toenemende mate laat het UZ Brussel patiënten participeren in de manier waarop onder meer het zorgaanbod hen wordt aangeboden.

Luistersessies

Tot voor corona werd tweemaal per jaar een groepje patiënten uitgenodigd voor een luistersessie met de CEO en de communicatiemanager van het ziekenhuis. Indien ze dat wensen, mogen de patiënten een naaste betrekken. Samen en in een ongedwongen sfeer krijgen ze de kans om te vertellen hoe ze de zorg van het UZ Brussel ervoeren. Dat leidt tot aandachtpunten die aan de interne betrokkenen worden doorgegeven en opgevolgd.

Deze luistersessies werden omwille van corona gepauzeerd, maar worden opnieuw opgestart wanneer de coronapandemie dat toelaat.

Tevredenheidsbevragingen

Patiënten worden na hun (tele)consultatie, (dag)opname of bezoek aan de Spoedgevallendienst via e-mail uitgenodigd om een korte bevraging in te vullen. In die bevraging wordt bijvoorbeeld gepolst naar de tevredenheid m.b.t. de zorg en de mate waarin ze het UZ Brussel zouden aanbevelen. Daarnaast worden de patiënten ook gevraagd om hun antwoorden kort te staven. Op basis van deze input worden interne werkpunten gesignaleerd. Ook de ouders van patiëntjes uit het KidZ Health Castle, het kinderziekenhuis van het UZ Brussel, worden uitgenodigd om deze bevragingen in te vullen. 

Projectparticipatie

Het ziekenhuis raadpleegt patiënten ook bij specifieke projecten. Zo werden bijvoorbeeld focusgroepen met patiënten georganiseerd toen een nieuwe binnensignalisatie werd uitgewerkt en meermaals toen de nieuwe ziekenhuiswebsite in de maak was.

Het ziekenhuis organiseerde ook een grootscheepse bevraging naar de mate waarin patiënten de waarden van het ziekenhuis apprecieerden en herkenden.

Doorlopend geeft de Ombudsdienst op basis van klachten en reacties van patiënten verbeterpunten door aan de diensten.

Dienstspecifieke initiatieven

Ook medische diensten betrekken patiënten bij hun werking. Het beleidsplan van ‘Brussels IVF’, de dienst Reproductieve Geneeskunde van het UZ Brussel, werd bijvoorbeeld geschreven onder meer op basis van een diepgaande bevraging van patiënten. Dezelfde eenheid organiseert een jaarlijkse focusgroep met patiënten en hun partners om na te gaan wat geapprecieerd wordt en wat beter kan.

Webformulieren

Via gerichte webformulieren op de ziekenhuiswebsite kunnen patiënten:

Betrokkenheid collega’s

Aan participatie van patiënten gaat de participatie van medewerkers vooraf. In 2020 organiseerde het UZ Brussel een grootscheepse bevraging naar de tevredenheid en beleving van de medewerkers. Dit leidde tot een groot aantal verbeterprojecten. Het verpleegkundig departement, dat 1.500 verpleegkundigen telt (1 op 3 medewerkers is verpleeg- of vroedkundige), is in 2020 ook een grootscheepse kwalitatieve participatieactie gestart met workshops en overlegdagen. Dit project, dat meerdere jaren zal lopen en wellicht nooit ophoudt, geldt als een standaardvoorbeeld van hoe medewerkers mee het beleid van een departement kunnen en mogen schrijven. Dat is ook van belang voor de patiënten: geëmpowerde medewerkers maken geëmpowerde patiënten