Andere experten

Ileen Slegers
Ileen Slegers Ileen Slegers

Ileen Slegers

Counselor Centrum voor Medische Genetica

Over Ileen Slegers

Ileen Slegers studeerde af aan de KHLeuven als vroedvrouw en vervolgens als master in de Seksuologie aan de KULeuven. Ze is sinds 2015 werkzaam in het UZ Brussel als genetic counselor. Ze is in het bezit van een postgraduaat in genetic counselling (Universiteit van Plymouth, UK) en slaagde in 2018 voor de interuniversitaire cursus Education Course in Human Genetics, georganiseerd door de Belgian Society of Human Genetics (BeSHG). Binnen de dienst Medische Genetica houdt zij zich vooral bezig met het counselen van koppels/individuen met vragen omtrent de NIPT, prenatale diagnostiek, preconceptueel advies, dragerschapsbepaling en preïmplantatie genetische diagnostiek. Tijdens dit counselingtraject worden zowel medische, psychosociale als ethische aspecten in kaart gebracht. Sinds 2018 is zij medevoorzitster van de werkgroep van Genetic Counselors in België en streeft naar erkenning van de genetic counselors in België. Naast haar klinische activiteit is ze ook actief bezig met wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de counseling aspecten bij koppels met kinderwens.